Pomoc Prawna Przedsiębiorcom

  • Doradztwo prawne przy rozpoczynaniu, prowadzeniu oraz likwidacji działalności gospodarczej.
  • Doradztwo prawne w zakresie wyboru formy prawnej działalności gospodarczej, przygotowywanie projektów umów spółek handlowych.
  • Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów z kontrahentami, pracownikami lub zleceniobiorcami.
  • Przygotowywanie i opiniowanie regulaminów sklepów internetowych.
  • Doradztwo prawne i opiniowanie transakcji gospodarczych.
  • Prowadzenie spraw i reprezentacja klientów w postępowaniach rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym.
  • Prowadzenie spraw i reprezentacja klientów w sprawach sądowych przed sądem gospodarczym.
  • Prowadzenie spraw i reprezentacja klientów w sprawach karnych gospodarczych.
  • Doradztwo prawne w sprawach dotyczących ochrony znaków towarowych. Prowadzenie spraw i reprezentacja klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy oraz o unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy.