Sprawy spadkowe i testamenty

  • Doradztwo prawne przy planowaniu przekazania biznesu na wypadek śmierci następcom prawnym (małżonkom. dzieciom, innym osobom bliskim).
  • Doradztwo prawne przy sporządzaniu testamentu.
  • Prowadzenie spraw i reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych o stwierdzenie nabycia spadku.
  • Prowadzenie spraw i reprezentacja klientów w postępowaniach o dział spadku i zniesienie współwłasności.
  • Prowadzenie spraw i reprezentacja klientów w sprawach o zachowek.