Windykacja należności pieniężnych

  • Doradztwo prawne w sprawach windykacyjnych
  • Prowadzenie spraw i reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych o zapłatę należności pieniężnych
  • Ochrona praw dłużników przed bezprawną egzekucją komorniczą lub administracyjną
  • Prowadzenie spraw i reprezentacja klientów w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadków drogowych, wypadków przy pracy lub naruszenia dóbr osobistych