Inwestycje Budowlane

  • Doradztwo prawne przy realizacji inwestycji budowlanych.
  • Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów zawieranych z inwestorami, generalnymi wykonawcami i podwykonawcami.
  • Prowadzenie spraw i reprezentacja klientów w postępowaniach o wydanie warunków zabudowy, o pozwolenie na budowę, w postępowaniach dotyczących uchwalania i zaskarżania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  • Prowadzenie spraw i reprezentacja klientów w sprawach o wadliwe wykonanie lokalu mieszkalnego, budynku lub innych robót budowlanych.