Nieruchomości

Nieruchomości

  • Doradztwo przy transakcjach kupna, sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych.
  • Audyt nieruchomości (due dilligence) przy transakcjach kupna nieruchomości lub kupna spółek, będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.
  • Przygotowanie i opiniowanie projektów umów deweloperskich, umów sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości.
  • Prowadzenie spraw i reprezentacja klientów w postępowaniach o zniesienie współwłasności, zasiedzenie, podział majątku wspólnego.
  • Prowadzenie spraw i reprezentacja klientów w postępowaniach dotyczących sporów granicznych, o eksmisję z lokalu mieszkalnego, o wydanie nieruchomości, o ustanowienie służebności drogi koniecznej, o ochronę posiadania.
  • Prowadzenie spraw i reprezentacja klientów w postępowaniach dotyczących urządzeń przesyłowych na nieruchomości (gazociągi, linie elektroenergetyczne, stacje transformatorowe), w szczególności sprawy o ustanowienie służebności przesyłu oraz o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę energetycznego.
  • Prowadzenie spraw i reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości, w szczególności o wywłaszczenie, o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, o podział geodezyjny nieruchomości.
  • Prowadzenie spraw i reprezentacja klientów w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych oraz o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.